Конференция „Digital Transformation and Democracy“

На 15 декември, в онлайн платформата Zoom, се проведе конференция на тема Digital transformation and Democracy.

Събитието беше организирано от Софийски форум за сигурност /Sofia security forum/ съвместно Konrad Adenauer Club Bulgaria и Битолския университет, Република Северна Македония.

Модератори на събитието бяха Йоана Стамболийска - настоящият председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения/САИМО/ и Лела Радулович - представител на факултета по сигурност към университета в Република Северна Македония.

Конференцията беше открита с няколко встъпителни думи от г-н Йордан Божилов - председател на Софийски форум за сигурност, г-н Торстен Гайслер - директор на българската дирекция към Фондация Конрад Аденауър и г-н Никола Дужовски - декан на факултета по сигурност в Битолския университет.

Участниците бяха студенти от двете държави, като САИМО имаше свой представител в лицето на Веселин Ташев - настоящ председател на Контролен съвет на Асоциация. Той представи доклад на тема: “Digital Democracy: Opportunities and Challenges for young people in Bulgaria?”

Събитието завърши с дискусия по различните доклади, които засягаха важни теми за сигурността, журналистиката, обучението и развитието на държавите в дигиталната ера.

Comments are closed.