„Косово – поглед към бъдещето“

На 5-ти април САИМО проведе вътрешна дискусия на тема „Косово – поглед към бъдещето“.  Гост-лектор беше г-н Калоян Симеонов – бивш възпитаник на УНСС, специалист по Европеистика и Международни отношения, доктор по икономика. На срещата той представи своята нова книга, чието заглавие се превърна и в тема на дискусията. Присъстващите студенти бяха запознати с историята на Косово, с настоящата обстановка в страната и с възможните перспективи за нейното бъдещо развитие. Актуалната тема и интересните факти, споделени от лектора, породиха множество въпроси от страна на студентите. Бяха засегнати различни аспекти от военното и мирното развитие на Косово, взаимоотношенията между различните етнически групи, влиянието на САЩ и Русия, както и перспективите за членство в ЕС. Коментирана бе и позицията на България за признаване независимостта на Косово, а г-н Симеонов определи това външнополитическо решение като най-правилното в случая. На финала на дискусията бяха очертани различни сценарии за бъдещото развитие на Косово, като авторът сподели своите очаквания по въпроса. Присъединяването на страната към ЕС, според г-н Симеонов, е обвързано с по-реалното към този момент членство на Сърбия в Съюза. Членството на Косово, все пак,  би могло да стане само след като младата държава извърви дългия път към вътрешно стабилизиране и международно утвърждаване, обобщи Калоян Симеонов.

Comments are closed.