Анатолий Пазийски отново в УНСС с лекция по вежливост и добри маниери

Студентска асоциация за изследване на международните отношения за втори път организира за студентите от УНСС среща-дискусия с Анатолий Пазийски, дългогодишен преподавател по стил, етикет и правила на поведение в обществото и бивш директор на Протокола на Президентството на Р. България. Този път специалистът по протокол наблегна на вежливостта, добрите маниери и правилния начин за общуване между хората. По време на дискусията студенти и преподаватели от няколко различни университета имаха възможност да научат повече за еволюцията на добрите маниери, йерархията и методите в общуването. Присъстващите имаха възможност да научат повече за правилата, които трябва да спазваме както по време на първото запознанство, така и по време на публичното ни представяне. Бившият възпитаник на УНСС разкри някои специфики около воденето на преговори в дипломацията. Според него един успешен дипломат трябва да защитава твърдо позицията и интересите на своята държава, дори и когато ситуацията е наглед безизходна. Срещата с г-н Пазийски отново обогати успешно знанията на студентите от УНСС, които откриха полезни и важни аспекти на протокола в общуването.

Comments are closed.