Младежка кръгла маса „Конфликтът в Сирия и последвалата бежанска вълна“

Студентска асоциация за изследване на международните отношения за поредна година организира младежка кръгла маса, разглеждаща въпроси, засягащи един от най- актуалните проблеми в момента. Темата на тазгодишната кръгла маса беше „Конфликтът в Сирия и последвалата бежанска вълна“. Събитието се проведе на 20.11.2015г. от 11:00ч. в „Малка конферентна зала“ на УНСС. .20151120_155544_001 Кръглата маса се проведе в два панела, във всеки, от които участваха по шест студенти от различни университети в България. В първия панел студентите разглеждаха въпроси, засягащи политическото, икономическото и военното измерение на конфликта, а вторият панел даде гласност на проблемите, свързани с бежанската вълна, последствията от нея, трудностите пред интеграцията на бежанците и предразсъдъците на българското общество към тях. Експертно жури, присъства на събитието, зададе своите въпроси към участниците и оцени разработките. В първия панел победител стана Изабела Лазова с разработка на тема: „Прогнози за бъдещо развитие на конфликта и евентуален изход от кризата в Сирия“. Първото място от втория панел беше присъдено на Деница Видева с доклад на тема: “Доброволчеството и бежанците – трудности, уроци и надежда“. Отличените студенти имаха честта да представят разработките си на Конференция, организирана от катедра „Международни отношения“ седмица по-късно на 27.11.2015г 20151120_160300

Comments are closed.