„Най-добрият модел за управление на държавата”

Във втората част от работния съботен ден, във връзка проекта “We are in”, по който САИМО е партньор, бе проведен семинар на тема “Най-добрият модел за управление на държавата”. Председателят Александър Иванов бе модератор на интересния уъркшоп, в който присъстващите членове на САИМО бяха разделени на 3 групи. Сформиралитесе отбори имаха 45 минути да измислят най-подходящата форма и система на управление съответно за страна, в която има един преобладаващ етнос, за страна, в която съществуват два ясно откроени преобладаващи етноса, и за такава, в която има много и приблизително равни по численост етнически елементи. Въпреки че отборите бяха затруднени на моменти, те внимателно обмислиха зададените им ситуации и формулираха интересни форми на управление. Трите екипа последователно представиха идеите си за управление в трите отделни случая, като след всяко представяне се получиха кратки дискусии. След представянето на трите отбора последва гласуване, което определи най-добре представилия се отбор. Победителите бяха наградени с интересни книги от Института за икономическа политика.

Comments are closed.