Онлайн лекция на тема “Какъв е пътят до работа в сферата на дипломацията?” с гост-лектор г-н Николай Геров

На 03.12. Студентската асоциация за изследване на международните отношения осъществи публична онлайн лекция в платформата Zoom на тема “Какъв е пътят до работа в сферата на дипломацията?” с гост-лектор г-н
Николай Геров.
 Г-н Геров засегна множество интересни теми в своята лекция, като най-голям интерес предизвикаха тези, които засягаха ключовите фактори при намиране на работа в сферата на дипломацията, етичните въ
проси при търсене на работа в тази сфера, стажовете в международни организации, посолства, министерства и други организации от дипломатическия спектър.
 След края на лекцията присъстващите имаха възможността да отправят своите въпроси към г-н Геров и се заформи интересна дискусия, свързана с ролята и значението на хуманитарните организации за обществото, както и с кадрите, обезпечаващи дейността на тези организации. Подробно бе обсъдена ключовата роля на зелената дипломация в съвременния глобален свят, както и изключителната важност на добрата подготовка на дипломатите за преговорните процеси.
Онлайн лекцията и последвалата я дискусия бяха от изключителна полза за младите участници в събитието, за което САИМО изказва своята искрена благодарност към г-н Николай Геров.

Comments are closed.