Онлайн лекция на тема “115 години българо-норвежки дипломатически отношения’’

На 10.02 Студентската асоциация за изследване на международните отношения проведе онлайн лекция в платформата Zoom на тема “115 години българо-норвежки дипломатически отношения’’ с гост-лектор Николай Геров.
Г-н Геров откри лекцията с кратка информация за Норвегия, представяйки нейната история и развитието на българо-норвежките дипломатически отношения от Средновековието до днес. Бяха засегнати още интересни теми, като: миграцията, осиновяването, туризмът и сътрудничеството между двете страни, като специално внимание бе поставено върху Норвежкия финансов механизъм. От изключителен интерес сред присъстващите се оказа въпросът за българските деца и Службата за закрила на детето в Норвегия.
 Онлайн лекцията и последвалата я дискусия дадоха отговор на множество въпроси, свързани с моментното и бъдещото състояние на дипломатическите отношения между двете страни.

Comments are closed.