Покана за Годишно общо събрание – 2024 г.

На 18-и март 2024 г. Управителният съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения реши:
В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.
Общото събрание ще се проведе на 19-и май 2024 г. от 09:00 часа в зала "Научни съвети"(№2032) в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), ж.к. "Студентски град", ул. "8-ми декември", при следния дневен ред:
  1. Отчет на дейността на УС за периода 2023 - 2024 г.;
  2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;
  3. Избор на нов Председател на УС;
  4. Избор на нов Управителен съвет;
  5. Избор на нов Контролен съвет;
  6. Други
Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.
Кандидатури за Управителен и Контролен съвет официално вече се приемат до 17.05.2024 г. (петък) 23:59 часа на пощата на Асоциацията - saimobg.о[email protected] .

Comments are closed.