Покана за Извънредно Общо събрание – 2022 г.

На 13-ти август 2022 г. Управителният съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения реши:

В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Извънредно общо събрание на Асоциацията. Общото събрание ще се проведе на 17-ти септември 2022 г. от 10:00 часа в сградата на Унивесритет за национално и световно стопанство (УНСС), ж.к. "Студентски град", ул. "8-ми декември", при следния дневен ред:

1. Разглеждане на промени в Устава;

2. Гласуване на промени в Устава;

3. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.