Покана за Общо Събрание 2020

На 18-ти май 2020 г. Управителният съвет на САИМО реши: в съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията. Предвид обстоятелставата в страната и света, тази година Общото събрание ще се проведе онлайн, като спазва всички законови постановления. Общото събрание да се проведе на 21-ви юни 2020 г. от 10:00 часа чрез платформата Zoom:              1. Отчет за дейността на УС за периода май 2019 г. – юни 2020 г.;             2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;             3. Избор на нов председател на УС;             4. Избор на нов Управителен съвет;             5. Избор на нов Контролен съвет;             6. Други. Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.