Покана за Общо събрание 2021г.

На 13-ти април 2021 г. Управителният съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения реши:
  • В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията. Предвид обстоятелствата в страната и света, тази година
  • Общото събрание ще се проведе на 16-ти май 2021 г. от 10:00 часа в "StudyHub Bulgaria" , ж.к. "Студентски град", ул. "Академик Жак Натан" 10, като се спазват всички противоепидемични мерки, при следния дневен ред:
  1. Отчет на дейността на УС за периода 2020 - 2021 г.;
  2. Финансов отчет 2020 - 2021 г.;
  3. Освобождаване от длъжност на УС и КС;
  4. Избор на нов Председател на УС;
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Избор на нов Контролен съвет;
  7. Други.
Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.