„Популяризиране правата на човека“ – среща с г-н Константин Пенчев

На 7-ми юни в Централен Военен клуб, гр. София Съюз на офицерите от резерва "Атлантик", съвместно със Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентски клуб на политолога (СКП) организираха публична лекция с гост-лектор г-н Константин Пенчев, омбудсман на Република България. Сред посетителите на събитието бяха както представители на дипломатическия и политически елит на страната ни, така и студенти от различни учебни заведения. Гостите  имаха възможност да чуят различните гледни точки на българския омбудсман относно правата на човека, тяхното отстояване и популяризиране. Според негови набюдения, ние – българите ясно знаем правата си, но не толерираме тези на хората около нас, не ги уважаваме, нито зачитаме. В своята лекция Г-н Пенчев открои следните въпроси: „Съгласни ли сме човекът до нас да има права?” и „Какво трябва да изискваме от институциите, независимо от факта, че ние-българите сме винаги готови да хвърляме камъни един срещу друг ?”. Той ясно представи както функциите на институцията на омбудсмана, така и своето собствено виждане, според което трябва да се чака да се появи проблем и някой да се оплаче, а е необходимо във всеки момент да се работи активно с хората. Според г-н Пенчев, ‘‘омбудсманът от защитник на отделния човек прерастна в институция за защита на човешките права.” След като Омбудсмана на Република България отговори на множество въпроси по темата, той призова всички присъстващи да се запитат дали са достатъчно толерантни към своите права, към правата на съседа си, съученика си и най-вече към тези на непознатия.

Comments are closed.