Посещение в Президентството

Държава като България, известна и почитана заради своята велика история, продължава да потвърждава, че българите се борят за развитие. И ето че отново САИМО позволи на своите членове да се обогатят и замислят за бъдещето си като им предостави възможността да посетят ‘’Прези14711573_1257597154279823_4508764328888495722_oденството на Република България”. На 10.10.2016г. студентите имаха честта да се срещнат с членове от звеното “Стратегически политики“ към президента на Република България, които ги предразположиха да изкажат становищата си по дадени теми и да разговарят в съвсем неформална обстановка.  Разясниха им въпроси, които биха ги засягали в близко бъдеще – стажове, предстоящи избори, събития, свързани с политиката на България и др.  Голямо внимание обърнаха и на личните мнения на участниците в дискусията, като помолиха всеки да сподели какво би могло да се промени към по-добро в държавата ни според тях. Освен това гостите бяха поканение на обиколка в сградата на Президенството, като за по-любознателните се разказваше и историята на всяка една почетна зала. Образователно,но и много гъвкаво, събитието накара всички да поискат едно по-светло бъдеще и да продължават да се развиват.

Comments are closed.