Посланик Костов представи новата си книга „Многостранната дипломация“

Посланик Димитър Костов, почетен председател на Българско дипломатическо дружество (БДД), представи пред  студентите от УНСС своята книга - ‘‘Многостранна дипломация‘‘. Гост на събитието бе проф. Динко Динков – един от най-уважаваните преподаватели в университета. Посл. Костов започна с това, че за него е важно да общува с млади хора, които поддържат жизнения тон. Според него ‘‘това, което младежта пожелае днес, ще бъде истината на утрешния ден‘‘. Авторът сподели пред аудиторията причините, които са го вдъхновили и провокирали да напише книгата, след което даде изчерпателни отговори на въпросите: Какво представлява дипломацията? Какви качества трябва да притежава един успешен дипломат в днешно време и каква е ролята му за осъществяване международните отношения на една страна? Костов наблегна на факта, че дипломацията е вид професия с изключно дълбоки корени, като даде конкретна дефиниция на многостранната дипломация и факторите за нейното възникване. След изчерпателното представяне на ‘‘Многостранната дипломация‘‘, г-н Костов успя да провокира интереса у студентите, които зададоха много въпроси, свързани с житейския опит на автора, с неговите знания и компетенции в областта на международните отношения и дипломацията.

Comments are closed.