Председателят на САИМО взе участие в Модел Европейски съюз в Страсбург

🌐 В периода 07.11 - 12.11. председателят на САИМО - Диан Генов, представи Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ като участва в ежегодната симулация "Модел Европейски съюз", която се проведе в Страсбург. На симулацията присъстваха младежи от различни държави-членки на ЕС. Участниците бяха общо 150 човека, разделени в различни групи.

🇪🇺 Диан бе в ролята на член на Европейския парламент, представляващ Португалия от страна на партията ЕРР.

🔎 Симулацията имаше за цел да онагледи как протича взаимодействието между трите основни институции на ЕС, а именно Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. По време на симулацията институциите разглеждаха и обсъждаха две директиви:

1️⃣ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд за социален климат;

2️⃣ Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на условията на труд при работа в онлайн платформи.

📝 Директивите бяха разгледани на първо, второ и трето четене. След всички приети и неприети поправки, на трето четене директивите бяха приети.

🤝 Изказваме своите благодарности към Катедра "Международни отношения" - УНСС и ректората на УНСС, които споделиха събитието и оказаха финансово съдействие.

Comments are closed.