Председателят на САИМО взе участие в European Youth Event 2023 (EYE)

В периода 8-10 юни, по покана на Европейски парламент в България , 13 млади активисти от цялата страна взеха участие в интензивен семинар на общността zaednoza.eu (together.eu) и едно от най-мащабните младежки събития в Европа - Европейското младежко събитие /EYE2023/, които се проведоха в Европейския парламент в Страсбург.
Представител на САИМО на двете събития беше настоящият председател на Асоциацията, Александра Гайтанджиева.
Семинарът, който се проведе на 8 юни с доброволци от общността together.eu, беше с насоченост към предстоящите европейски избори през 2024 г. и развиването на необходимите умения и мрежа, които ще са ключови за доброволците по време на информационната кампания за изборите. Различните работилници по време на семинара бяха фасилитирани от специалисти и активисти от целия свят, което допринесе за разнообразие на гледните точки и методите за подход, показани на доброволците.
По време на Европейската младежка среща на 9 и 10 юни Александра Гайтанджиева и останалите доброволци имаха възможност да посетят множество лекции и семинари свързани с предстоящите европейски избори и привличането на гласоподаватели, да се срещнат лично с представители на Европейския парламент, да съставят препоръки за въвличането на младите хора в политиката, да научат за стратегически важни за Европейския съюз сфери и райони и много други.
Сред фасилитарорите бяха представители както на институциите на ЕС, така и на ООН, Съвета на Европа, Европейски младежки форум и други неправителствени организации от цяла Европа.
Освен интензивната обучителна програма, събитието предлагаше и неформална програма от забавления, където българските доброволците можеха да мрежуват и обменят идеи с такива от Европа и света.
В продължение на трите дни Александра имаше възможност да запознае останалите представители на европейски делегации с дейността и целите на САИМО, както и да създаде ценни контакти със сходни по своята същност организации.
Благодарим на Европейския парламент в България за поканата, както и на организаторите на семинара и Европейската младежка среща!

Comments are closed.