Председателят на САИМО участва в младежки форум за устойчиво развитие в Китай

Младежкият форум за устойчиво развитие бе основно събитие от младежката година ЕС-Китай. Той се проведе в началото на Юли в Сиан, древната столица на Китай. В него взеха участие младежки лидери от всички 27 държави-членки на Европейския съюз, както и младежи от страната домакин. Делегатите първоначално прекараха два дена в столицата Пекин, където имаха възможността да се запознаят с някои исторически забележителности , но също така  да срещнат и  действащи управленци. Председателят на САИМО Александър Иванов бе поканен на специална среща извън предварителната програма с г-н Лу, който е с ранг на заместник-министър по младежта и образованието, и още само 10 отбрани европейски делегати, в изискан пекински ресторант. След това делегатите се отправиха към Сиан, където в първия ден им бяха показани постиженията в различни сфери  на китайската индустрия, а на следващия бяха специални гости на  Xi’an EXPO2011. В следващите дни бе и същината на визитата, а именно Младежкият форум за устойчиво развитие. Там делегатите от двете страни – ЕС и Китай, бяха разпределени в 4 групи и обмениха опит в различни сфери. Председателят на САИМО Александър Иванов бе в групата, която дискутираше зеленото потребление и в която той взе дейно участие, обяснявайки за ситуацията в България и давайки насоки какво може да се промени не само в нашата страна, а навсякъде по света. Форумът приключи след успешен обмен на идеи и опит. В оставащото време до връщането в Европа на делегатите им бяха показани Музея на теракотените войници, както и Великата китайска стена. Младежката година ЕС-Китай бе създадена да спомогне и разшири партньорството между Европа и Китай на срещата на Върха в Нандзин през Ноември 2009. Основните цели са: да подкрепи междукултурния диалог и засили взаимното разбиране и приятелство между Европейската и Китайска младеж; да окуражът младите хора, да подкрепят отношенията между ЕС и Китай; да се преодолеят предрасъдъците между Европа и Китай

Comments are closed.