Представители на САИМО взеха участие в проект в Румъния

В периода 5-16 март представители на САИМО взеха участие в семинар на тема: "Sport as a path to active citizenship", в Яш, Румъния. Проектът беше осъществен по програма "Младежта в действие", финансирана от Европейската комисия. В него се включиха неправителствени организации от 8 държави – Бълагрия, Румъния, Литва, Латвия, Словения, Турция, Италия и Испания. Младите лидери имаха възможност да запознаят връстници си с националните младежки политики на своите страни, да дискутират как спортът може да се използва за промотиране на доброволчество, като неформален метод за развитие на личностните качества и за подпомагане социалното включване и интеграцията. В контекста на неформалното образование участниците бяха запознати с различни интерактивни методи – „Living library”, “Forum theatre”, “Honeycomb”, „World café” и др. Освен това им бе предоставен шансът да се срещнат с местния политически елит и група експерти, с които да дискутират социалната роля на спорта, активното гражданство и мястото на политиците в изграждането на активното гражданско общество. По време на своя престой във втория по големина град и бивша столица на Румъния – очарователния Яш, младежите посетиха редица местни институции, културни паметници и забележителности. А при провеждането на т.н. “Intercultural evening” участниците не само, че се запознаха с традициите, обичайте и танците на представените народности, но и опитаха кулинарните изкушения, донесени от различни краища на Европа.

Comments are closed.