Публична лекция на тема „Държавата Израел – красива и сложна”

Снимка на САИМО.От ляво надясно: Веселин Ташев, член на УС, ст. преп. Светослав Арсениев, катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, Божидар Миладинов, член на КС, г-н Гиора Хаюти, бивш ръководител на Южен център за рехабилитация и физиотерапия и гост-лектор, Дебора Минева, председател на САИМО, Александър Кьосев, зам.-председател на САИМО

По инициатива на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” на 25.11.2019г., г-н Гиора Хаютин, бивш ръководител на Южен център за рехабилитация и физиотерапия, изнесе публична лекция на тема „Държавата Израел - красива и сложна” В лекцията си г-н Гиора Хаютин се спря на историческите предпоставки и актуалната политическа обстановка в Израел. В последвалата дискусия студентите разискваха ролята на Израел в международните отношения и други въпроси. Снимка на САИМО. Снимка на САИМО.  

Comments are closed.