Публична лекция на тема “ Стабилността на Европейския съюз“

448af_63За пореден път Посланикът на Франция Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан гостува в Университета за Национално и Световно Стопанство на публична лекция, организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения и Студентски съвет при УНСС. Темата на лекцията беше „ Стабилността на Европейския съюз“. В хода на изложението посланикът направи исторически преглед на развитието на Европейският съюз, акцентира върху някои основни моменти от неговото разрастване и направи препратки към настоящето. Стигайки до настоящия момент, на публиката беше обърнато внимание за нестабилната ситуация, в която държавите членки се намират и направи извода, че Европа живее в неустойчиво равновесие. С конкретни примери лекторът илюстрира успешни опити за намиране на баланс между тясно националните интереси в името на общия европейски интерес. Показателна е дейността на  Жак Делор, който бе начело на Европейската комисия от 1984 до 1994 г. и успя сериозно да придвижи Европейския съюз към обединението благодарение на програмата си и факта, че съумя да получи подкрепа за нея от държавите-членки и от Европейския парламент, изтъкна Н.Пр. дьо Кабан. еустойчиво равновесие. Заключителните думи на Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан доведоха до бурни дискусии и въпроси засягащи най-различни естества на проблема. Отправени бяха въпроси за мнението му относно стабилността на предстоящото председателство на България в Европейския съюз. Отговорът на посланика се основаваше отново на исторически препратки и по-скоро към успешното председателство на страна по-малка от България, а имено Кипър, обосновавайки тезата си че добрия мениджмънт е наложащ. Председателят на САИМО, Георги Вълев и председателят на Студентския съвет, Антоан Шотаров, отправиха благодарности към Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, заявявайки радостта си от здравите и устойчиви връзки градени през годините.

Comments are closed.