Първа среща на студентите от УНСС с проф. Божидар Димитров

На 18 април 2013 г. в Голяма конферентна зала в УНСС се състоя среща-дискусия на тема „Кръстопътят в българо-македонските отношения“ с един от най-авторитетните български историци - проф. Божидар Димитров. Дискусията беше организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения/САИМО/, съвместно със Студентски съвет към УНСС. В препълнената зала гостътпредстави исторически факти, оборващи македонската национална доктрина, която през последните години значително засяга външната политика на България. Започвайки от империята на Филип и Александър Македонски, преминавайки през заселването на Аспаруховите и Куберовите българи на Балканите, той достигна до съвременните измерения на проблема. Бяха дадени примери от следосвобожденската история на България, аргументирани с детайлни събития и позоваване на документи. На срещата присъстваха студенти от различни български университети, на които им бе дадена възможност да зададат своите въпроси и да представят своята позиция по проблема, свързан с българо-македонските отношения.

Comments are closed.