Резултати от проучване за нагласите на младите хора в България към ЕС

🧩 Днес, един месец след началото на Проучване за нагласите на младите хора в България към ЕС, ще ви представим и резултатите от него! Резултатите бяха представени първо на младежката конференция Членството на България в Европейския съюз - Минало и Бъдеще.

ℹ️ Проучването се проведе в периода от 3 до 16ти април в онлайн платформата SurveyPlanet и беше попълнено от 154 души. Анкетата беше напълно анонимна. Въпросите от проучването бяха направени спрямо проучвания на Евробарометър от последните три години.

📍 Пълните резултати от проучването можете да откриете на този линк: https://drive.google.com/file/d/12o6ZpMGFwLKOiqlHwcjuMI7605CMScf-/view?fbclid=IwAR2CtXb0XmObY1df53AGvA-ZjX_iSq5mJNH_UopYGLH_dPH_TlMNnAjnJOw

Comments are closed.