САИМО взе участие в инициативата „Бежанците в България и отговорността на днешното поколение“

bejanci3На 7-ми март шестима представители на САИМО (Виолета Ампова, Биляна Кръстева, Анина Йовкова, Георги Арбов, Георги Вълев и Димитър Черкезов) взеха участие в инициативата на евродепутата Маруся Любчева „Бежанците в България и отговорността на днешното поколение“. Те бяха селектирани, заедно с още 10 души, чрез специален конкурс за есе на тема „Кое е най-голямото предизвикателство пред България, свързано с бежанците?“ bejanciПървата част на инициативата се състоя в посещение на Регистрационно – приемателен център „Враждебна“, където те се запознаха с условията, в които живеят бежанците, както и със самите тях. След това групата посети Върховния комисариат за бежанците на ООН в България, Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Държавната агенция за бежанците, UNICEF Бъл  гария и Бежанско – мигрантската служба на Българския Червен кръст. По време на тези срещи групата се запозна в подробности с проблема с бежанската криза, ситуацията в бежанските лагери, процедурите за получаване на бежански статут и българско гражданство, както и с различните гледни точки на всяка от тези институции относно начините за разрешаване на проблема. bejanci4След посещенията участниците бяха разделени на групи, всяка от които има задачата да изготви своя оценка на положението с бежанците, на базата на събраната информация, както и да направи писмени препоръки за възможно най-ефективен изход от ситуацията. Всяка група ще има възможността да представи своите препоръки по време на втората част на инициативата, която ще се проведе в европарламента в Брюксел.

Comments are closed.