САИМО взе участие в международния проект „Youth Social Entrepreneurship in Action“

За пореден път  представители на САИМО взеха активно участие в международен  проект по програмата  „Младежта в действие“, организиран от македонският Младежки съюз. Обменът се проведе в Крушево, Македония, в периода  10.10 –  18.10.2013г. Участници бяха младежи от България, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Румъния, Сърбия и Украйна.

1414742_10202290716138832_527405384_n

Целта на този проект бе да запознае младите хора с темата за младежкото социално предприемачество и да разкрие младежкия потенциал за нови идеи в тази сфера.

Чрез иновативните методи на неформалното образование организаторите успяха да събудят интерес в участниците към тази широкообхватна тема. През по-голямата част от времето, което прекараха в Крушево, младежите бяха разпределени в групи, в които трябваше да изградят сплотен и функциониращ екип, имащ потенциала да реализира своите идеи.

В началото всички бяха подробно запознати със същността на програмата „Младежта в действие“, отделните й компоненти и възможностите за развитие, които предлага на младите хора. През следващите дни бе обяснена и същността на темата за младежкото предприемачество, изяснено бе съдържанието и смисъла на ключовите термини в тази област.  Представен бе процесът на зараждането и развитието на една идея и  превръщането й  в предмет на социалното предприемачество. В последните три дни, отново разделени на отбори, участниците насочиха вниманието си върху създаването на идея и  развитието й в цялостен проект за социално предприемаческа дейност. В края на проекта всеки отбор официално представи своята идея, над която е работил в последните дни, на останалите участници под формата на презентация и блог.

1374502_10202290716258835_816976883_n

Като равносметка от този проект „пратениците“ на САИМО споделиха, че са се върнали не само със знания за същността на социалното предприемачество, но и с такива за процеса, водещ  до реализирането на  функционираща фирма или организация с такава насоченост.  Още една положителна страна на проектите по „Младежта в действие”- създаването на много нови приятелства и работа под формата на забавление.

Comments are closed.