САИМО взе участие на международен проект на тема “ Creative Entrepreneurship – Successful Career for Youth“

DSC_0229Представителите на САИМО, Боян Ставрев и Ралица Сиракова, взеха участие в международен проект по програма "Еразъм +" под надслов “ Creative Entrepreneurship – successful career for youth”,  организиран от румънската организация Kasta Morrely. Обучителният семинар се проведе в град Яш, Румъния и беше с продължителност десет дни –  18.11. – 28.11.2014г. Участниците бяха представители на различни организации от неправителствения сектор от България, Румъния, Полша, Литва, Португалия, Турция, Словения и Македония. Целта на проекта беше да запознае участниците с темата  за креативното предприемачество и това какво място заема в живота на младите хора. Какви хоризонти открива този сектор, какви са трудностите и как могат те да бъдат решени. DSC_2564 Чрез методите на неформалното образование бяха засегнати много подтеми, което събуди интереса на всички участници.DSC_4012 През първата част на семинарните занятия всеки участник имаше възможност да представи както себе си, така и организацията, която представлява .  Важно място зае и представянето на самите държави, като всички те представиха свои традиционни ястия, напитки, народни музики и танци. Засегнати бяха темите за младежката безработица в различните държави, като участниците откроиха основните проблеми, пред които се изправят младежите. Това стана чрез интерактивни методи – кръгли маси, дебати, игри и т.н.. Целта беше да се намери приложимостта на креативното предприемачество в справянето с проблемите. В края на проекта организаторите изненадаха участниците с грандиозно театрално представление, на което САИМО беше наградено с благодарствена грамота за изключителни заслуги и подържане на приятелските взаимоотношения със своите приятели от Kasta Morrely през годините. DSC_0641 (2)

Comments are closed.