САИМО в Италия по проект ‘Устойчива младеж’

В средата на март по проект ''Sustainable Youth'', организиран във Витербо (Северна Италия), групи от САИМО и IYAC взеха активно участие. В рамките на 3 дни (12 - 15 март)  италианци, българи, румънци и испанци обмениха полезен опит по отношение на устойчивото развитие. Проектът реализиран по 1.3 от програма "Младежта в действие" даде възможност на участниците да научат за политиките на италианските общини в тази посока. Политиката на социална отговорност и устойчиво развитие все повече добива популярност в Европа. "Зелените" практики и алтернативните източници на енергия са актуални теми в Италия. Като страна - член на ЕС, тя активно участва в конструирането и внедряването на нови системи за екологичен живот. Групите посетиха два града в близост до Витербо - Коркиано (известен като "зеленият град") и Пиансано ("ветреният град"). В първия, кметът на селището показа на участниците система за обработка на вода и превръщането й в питейна, както и система за рециклиране на отпадъци и производство на торове. В Пиансано местната управа разходи групите из ветрен парк, изграден от турбини, използващи енергията на вятъра за производство на електричество. Висок процент енергия в околността на Пиансано идва именно от там. Освен презентации, дискусии и работа по групи, в програмата бяха включени и атрактивни обиколки из старата част на Витербо. Групата от САИМО посети и вечния Рим, където прекара един ден и успя да се докосне до красотата на античния град.

Comments are closed.