Членове на САИМО в Скопие

Васил Василев, Ива Копралева и Зорица Горгиева, членове на САИМО и студенти от факултет „Международна икономика и политика“, ще бъдат в Скопие от 25 до 27 октомври по покана на проф. д-р Никола Тупанчевски - зам.-декан по международно сътрудничество на Правния факултет на Скопския университет. Те са участници в проект по НИД с научен ръководител доц. Мария Чавдарова и ще имат възможността за консултации по темата „Интереси и възможности за сътрудничество на държавите от Югоизточна Европа”. САИМО им пожелава успех!  

Comments are closed.