САИМО и MBAcademy организираха лекция на тема:„Управление на личното богатство”

На 28.11.2012г. в сградата на УНСС се проведе публична лекция на тема „Управление на личното богатство”. Домакин и организатор на събитието бе САИМО, а сърганизатор – MBAcademy (Management & Banking Academy).Гост – лектор бе г-н Теодор Георгиев – един от най-успешните предприемачи и консултанти в сфери като финанси, връзки с инвеститорите и бизнесразвитие. От 2010 г. г-н Георгиев е  управляващ директор на MBAcademy – първата в България компания, която провежда специализирани финансови обучения. Целта на лекцията „Управление на личното богатство” бе да провокира отношението, позицията и практичната мисъл на младата аудитория по въпроси като Как и защо да спестяваме? Можем ли да оптимизираме печалбата от спестяванията си? Как и в какво може младият човек да инвестира? Живият интерес и диалог, който предизвика темата, даде поле за изява на  всички онези въпроси, които пряко късаят управлението на личните финанси на младите, конкретните начини за циркулация на тези финанси и възможно най-ефективното им управление. Според г-н Георгиев управлението на парите е важна част от живота на всеки човек, който се нуждае от независимост, самочувствие и висок жизнен стандарт.

Comments are closed.