САИМО организира представяне на стажантските програми на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

На 25.10.2012г. в зала  „Научни съвети” на УНСС  за втора поредна  година поради големия интерес се проведе презентация на стажантските възможности в Българската мрежа на Глобалния Договор (БМГД) на ООН в партньорство със САИМО. Тази договорна мрежа обединява международно представени утвърдили се компании, които развиват корпоративната си политика около ценностите именно на Корпоративно-социалната отговорнос (КСО) и Устойчивото развитие. И ако някои ще намерят за учудващо това как кореспондира понятието за „ценност” с понятията за КСО и Устойчиво развитие, то социално отговорният бизнес разяснява въпроса.Става дума за корпоративна отговорност пред съвременното общество, която да способства Устойчивото развитие на идните поколения, да обуслови превенцията на безразборното и разточително консумиране различните днес налични ресурси. Презентаторите бяха г-н Стоян Турлаков, HR и отговорник „Стажантски програми” в „Овергаз”, както и г-жа Марина Стоянова, изпълнителен директор на БМГД на ООН. Представителят на „Овергаз” запозна присъстващите  със стажантските възможности в компанията, която е член на БМГД на ООН и се стреми да работи социално отговорно в името на Устойчивото развитие. Стажантската академия на Овергаз предстои да се реализира за пета поредна година. Студентите ще имат възможност да подадат своите заявки чрез регистрация в платформата “Млада България”(стажанти 2012). В рамките на 24ч. всеки един регистрирал се ще получи достъп до три индивидуални теста, които следва да попълни (за общи познания, личностна характеристика и професионална характеристика) Стартът на стажовете се дава през юни месец като в зависимост от нуждите на мениджърите в Овергаз могат да бъдат с продължителност от 1 до 3-4 месеца (стажовете са платени). Голям плюс на програмата е, че при добро представяне от страна на стажанта и по преценка на съответния наставник (мениджър), някои биват поканени да останат на постоянна работа във фирмата. Г-жа Стефанова представи пред младежката аудитория същността на Глобалния Договор, споделяйки четирите основни направления, около които се групират ценностите на Договора:Права на човека; Трудови норми; Околна среда; Антикорупция. Глобалният договор призовава в световен мащаб компаниите не просто да възприемат ценностите от тези направления, но и да ги приложат в сферите си на влияние. Бяха представени разбира се и възможностите за стаж в самата Мрежа на ГД, което предизвика видим интерес сред присъстващите.Условията за кандидатстване присъстват подробно описани в уебсайта на БМГД на ООН, а по своята същност стажантските позиции са основно в две насоки – „Преводач –редактор” и „ПР и Комуникации”. Стажовете са с продължителност 2 месеца. Бивш и настоящ стажант в Мрежата на Договора също гостуваха на събитието, споделяйки своя практически опит.

Comments are closed.