САИМО проведе поредната си Alumni среща

На 22.11.2012г. в зала „Научни съвети” на УНСС  се  проведе V-тата Алумни среща на САИМО. Настоящите и вече завършили членове на организация се събраха в  приятна и неформална атмосфера, в която alumni членовете споделиха както ценен житейски опит, така и добрите си впечатления за работата на САИМО към момента и успешното реализиране на фиксираните проекти. Всеки от присъстващите алумни членове се представи, сподели накратко  как е продължил образованието си след завършения бакалавър, наблегна и на сферата, в която се развива в момента. Дадена бе думата и на новоприетите членове на САИМО, които споделиха каква е мотивацията им да изберат  точно ‘‘Политическите науки‘‘ за своето висше образование и как членството им в САИМО допринася към момента за личностното и бъдещо професионално ориентиране.

Comments are closed.