САИМО проведе своето Годишно общо събрание

На 19-ти май екипът на САИМО се събра в една от залите на УНСС, за да проведе своето Общо събрание за 2012 г. Събранието започна с Годишен отчет, в който председателят Александър Иванов представи подробно случилото се по време на последния мандат. Присъстващите изслушаха с интерес отчета за периода май 2011 – май 2012 година, наситен с много и разнообразни събития и инициативи. Общото събрание продължи с избора на нов Председател и Управителен съвет. Бяха издигнати две кандидатури за поста Председател – съответно на Силвия Дамянова и Нели Кирилова. След като бяха изслушани двамата кандидати, се пристъпи към гласуване, в което Силвия Дамянова надделя с 9 гласа пред Нели Кирилова. Новоизбраният Председател на САИМО Силвия Дамянова направи предложение за нов Управителен съвет в състав: Биляна Кръстева – зам. председател, Боряна Тошева – организационен секретар, Георги Овчаров – касиер, Елизабет Божинова, Анна Терзиян и Димитринка Кючукова. Присъстващите приеха предложението, след което САИМО смени състава на своя ръководен орган. Бе избран и нов Контролен съвет, в който вече фигурират имената на Красимира Георгиева, Петя Коцъкова и Кети Йорданова. В края на Събранието Силвия Дамянова, вече в качеството си на Председател на САИМО, предложи да бъде гласувано удостояване с почетно членство за големи заслуги на няколко души. С почетно членство бяха удостоени Виктория Иванова, Александър Иванов, Стоян Тричков, Валерия Мечкова, Мариана Трифонова, Нели Кирилова, както и бившият член на Организацията Георги Митов. Събранието завърши с пожелания за много успехи и ползотворна работа на новия Управителен съвет. Всички присъстващи споделиха желанието и амбицията САИМО да продължи да се развива във възходяща линия, с което да затвърждава името си на една успешна и активна студентска организация.  

Comments are closed.