САИМО реализира проект целящ повишаване на доверието в институциите

В периода март-април Студентска асоциация за изследване на международните отношения, в партньорство с  литовската организация Taikomosios politikos institutas(TPI), реализираха заедно проекта „Trust”, финансиран по програма „Младежта в действие” на Европейския съюз. Той включваше две части като първата се проведе паралелно в двете страни, а втората обобщаваща част бе в Литва. Целта му бе да повиши доверието в институциите и да се обсъдят проблемите засягащи тематиката – като корупция, липса на прозрачност и голяма бюрокрация. Първата част от проекта в България, организирана от САИМО, се проведе през март месец в Боровец. Участие взеха 20 младежи, които заедно имаха възможността да вземат участие в различни симулации, дискусии и лекции. Обсъдени бяха прозрачността в процеса на вземане на решение и корупцията в България, като освен това участниците изразиха и своите виждания за това как може ситуацията да се подобри и какви мерки биха могли да се приложат. Младежите влезнаха в ролите на представители на правителство, граждани, частен сектор и  медии, за да дискутират как тези сектори могат да повишат доверието към институциите и какво могат да направят при сегашната ситуация в страната. Освен няколкото други симулации, които включваха „Фрагментираността на обществото и гласът на гражданството” и „Най-доброто държавно управление”, където участниците можеха да развият своята креативна и аналитична мисъл, те имаха възможност да чуят и лекции за младежките политики, неправителствения сектор в България, практични съвети за управлението на една младежка организация и структурния диалог като средство да се чуе гласът на младите. Във втората част в столицата Вилнюс взеха участие по 10 младежи от България и Литва. Там те имаха възможността да запознаят другите с наученото през първата част от проекта. Главното събитие бе участие в конференция, където участниците от България представиха ситуацията в България и проблемите, които имаме с доверието към институциите. Същото направиха и представителите на Литва, а освен тях участие взеха и представители на неправителствения и частен сектор в Литва, както и бившият министър на правосъдието г-н Ремигиус Шимашюс. По време на събитието се получиха ползотворни и интересни дискусии, а от лекторите българските младежи имаха възможността да научат повече за прибалтийската страна. Това бе втори мащабен проект реализиран между САИМО и TPI.

Comments are closed.