САИМО се срещна с корейска младежка делегация

На 9-ти август членове на САИМО имаха възможност да се срещнат с младежка делегация, водена от представител на Министерството на семейството и равенството между половете на Република Южна Корея. Посещението е в изпълнение на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на младежта между Република България и Република Южна Корея. Двете страни ежегодно осъществяват посещения за обмяна на опит на делегации, съставени от експерти в областта на младежката политика и представители на младите хора. На гостите беше представена презентация с дейностите на САИМО и основните й цели. Младежите имаха възможност да задават въпроси, като те живо се интересуваха от структурата на една младежка организация в България, от методите, с които тя е полезна за младите хора и от предизвикателствата, с който тя се сблъсква по нейния път на постоянно развитие и усъвършенстване. Благодарение на ентусиазма и от българска, и от корейска страна, се проведе една много ползотворна дискусия, беше обменен ценен опит в областта на младежката политика. През следващите дни гостите от Южна Корея ще се срещнат с представители и на други младежки организации в страната и ще имат възможност да се запознаят с българската история и култура.

Comments are closed.