САИМО с постоянно членство в Националния младежки форум

На 14 и 15 декември Национален младежки форум (НМФ) проведе своето Общо събрание в град Пловдив. Членове на САИМО взеха активно участие в него като им се даде възможност да представят целите и дейностите на организацията. На Общото събрание, с консенсус бе взето решение  да се трансформира статута на САИМО от асоцииран към пълноправен член на НМФ.  Екипът ни ще работи усърдно заедно с другите организации с цел защитаване младежките политики, увеличаване капацитета на НМФ и намиране решения на проблемите, съпътстващи организацията. Екипът на САИМО желае на новото ръководство на Национален младежки форум много успехи, постоянство и целеустременост!

Comments are closed.