САИМО с участие в международна конференция в Македония

Международната конференция „Европейски ценности за бъдещето на Югоизточна Европа” се състоя в Крушево, Македония в началото на Септември, за девета поредна година. Тя бе организирана от местния Младежки съюз и подпомогната от Фондация Фридрих Еберт. Участие взеха над 50 младежки лидери от всички балкански страни, както и представители от Германия и Полша.

Студентска асоциация за изследване на международните отношения бе представена от своя председател Александър Иванов, който взе активно участие в пленарните сесии на конференцията. Като гост-лектори бяха изявени личности от политическия и академичен живот на Македония, а също така и експерти от Германия и Естония. Темите бяха най-различни от състоянието на политическия диалог в Западните Балкани до дискусии относно стратегията на Европейския съюз за младежта. Паралелно към пленарните сесии се създадоха и работни групи дискутиращи реални проблеми на Балканите. Като Александър Иванов взе участие в групите дискутиращи по-активното участие на младежта в процеса на взимане на решения и в тази дискутираща проблемите касаещи междукултурния и междурелигиозен диалог.

Comments are closed.