САИМО – съорганизатор на конференцията ‘‘Отбранителни способности на НАТО и ЕС‘‘

Съюз на офицерите от резерва ‘‘Атлантик'', съвместно със САИМО, СКП и Софийски форум за сигурност, организираха национална научна конференция на тема ‘‘Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на Р. България за тяхното изграждане и развитие‘‘. В конференцията взеха участие както представители на различни държавни институции и студентски организации, така и експерти от неправителствени организации.

Министърът на отбраната – Тодор Тагарев откри конференцията като изнесе доклад по повод Деня на НАТО и деветата годишнина от пълноправното членство на България в Алианса. Той подчерта факта, че България играе важна роля за реализиране на многонационалните инициативи чрез засилено регионално сътрудничество.

По време на конференцията се дискутираха въпроси, свързани с настоящите проблеми и насоки за изграждане на отбранителните способности на НАТО и ЕС и националния принос към тях.

Активно участие в научната конференция взе и Ивелина Атанасова – член на Студентска асоциация за изследване на международните отношения. Тя представи обширно темата, свързана с безопасността на Европа като засегна реалния потенциал за сигурност и отбрана в ЕС.

Comments are closed.