Симулация: „РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС КЪМ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ”

Студентска асоциация за изследване на международните отношения организира еднодневен уъркшоп на тема: „Разширяване на ЕС към Западните Балкани”. Събитието ще се осъществи на 10 ноември в сградата на Omega College (ул.Цветна градина №1) с подкрепата на немската фондация „Конрад Аденауер” (Konrad Adenauer Stiftung) и Института за социална интеграция(ИСИ). То ще бъде част от проекта „Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани” (“Get on board! Mobilizing young leaders to support the EU enlargement process towards the Western Balkans”). Уъркшопът предвижда 30 участници, които ще бъдат включени в симулационна игра. В нея ще бъдат разгледани две различни стъпки от процеса на разширяване: а) процеса на получаване на статут на страна-кандидатка, б) процесът за придобиване на пълноправно членство. Събитието цели обогатяване  познанията на участниците за процеса на разширяване на ЕС, като станат част от този процес, влизайки в определена роля (например като член на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Съвета на ЕС, като представител на страните кандидат-членки и др. ). Също така запознаване с институциите на ЕС и тяхната роля в процеса на разширяване. Симулацията има за цел да помогне на учаснтиците да изградят собствено мнение относно разширяването на ЕС към страните от Западните Балкани. За участие в дискусията, моля, попълнете апликационната форма до 4 Ноември Въпроси и попълнени апликационни форми се приемат на: office@saimo-bg.org Апликационна форма Програма

Comments are closed.