Среща – дискусия с д-р Соломон Паси

На 28.02.2016г.  Студентската асоциация за изследване на международни отношения (САИМО) имаше честта да посрещне като специален гост видния политик Соломон Паси. Събитието се проведе в “Малка конферентна зала” в Университета за национално и световно стопанство. Гостът се беше подготвил със специална презентация, с която заинтригува присъстващите. Той засегна проблемите , касаещи България , като основно внимание обърна на темата за миграцията. Отговори на въпроса “Защо се случва тя?” с думите “Защото хората искат да живеят добре” . Върна се назад във Великата ни история – още от основаването на държавата и премина към етапа на Великото преселение, като не пропускаше да даде примери и със сегашното ни положение. Чрез графики постави акцент върху 17те цели на ООН , като спомена какво да очакваме според него през следващите години. Накрая на събитието всеки имаше право да задава въпроси и да разбере становището по различни въпроси. Той завърши с думите : “Българите се ръководят по рацио ,а не по чувства и емоции. Ние инвестираме парите в процеси. “

Comments are closed.