Студентска научна конференция

участниците На 23 май 2014 година в зала „Научни съвети“ при Университета за национално и световно стопанство се проведе Студентска научна конференция, в която участие взеха над 50 студенти от специалност „Международни отношения“. Мероприятието бе организирано от САИМО, в сътрудничество с Катедра „Международни отношения“, УНСС и Студентски съвет при УНСС.   Кръглата маса имаше състезателен характер, като участниците бяха предварително  разпределени в дванадесет отбора, всеки от които имаше възможност да представи своята разработка по различни актуални проблеми, засягащи международни, национални, социални и други сфери на обществения живот и развитие. Конференцията предостави шанс на студентите да приложат на практика наученото от дисциплината „Външнополитически анализ и прогнозиране“. Елизабет Божинова връчва сертификати на участниците   Четвъртокурсниците проявиха както професионализъм, използвайки различни методи и източници в своите изследвания, така и голямо въображение, засягайки теми като: „Женският стил на лидерство е по-ефективен в условията на съвременната политика“, „Въвеждането на електронното гласуване ще увеличи избирателната активност сред българското население“, „Интернет, като фактор, създаващ нов вид тълпи“, „Светът днес е по-равнопоставен от този преди 500 години“, "Спортът - най-добрият начин за изграждане на човешкия характер", "Провеждането на референдуми не води до по-компетентно управление" и др.журито Представените разработки бяха коментирани и оценявани от жури в състав: доц. д-р Евгения Василева, ас. д-р Боян Хаджиев, Кирил Юруков, докторант (Сравнение на модели на интеграция), Севдана Дочева, докторант (Неравенство, бедност и нови технологии) и Михаела Александрова, докторант (Психологически модели в поитическото поведение). Студентите от специалност „Международни отношения“ също имаха възможност да коментират и оценяват изследванията на своите колеги. Всеки един от участниците бе удостоен със сертификат за участие, а трите отбора, чиито разработки получиха най-високи оценки, бяха освободени от изпит по дисциплината „Външнополитически анализ и прогнозиране“ с отличие. Това съответно бяха:отбор "Deseo"
  1. Отбор Virago: "Българите не познават и не спазват постулатите на Християнството"
  2. Отбор Multicultural: "Затворът в България е неефективна наказателна мярка заради обществено отхвърляне"
  3. Отбор Deseo: "Легализирането на леките наркотици и проституцията повишава жизнения стандарт в страните от Латинска Америка"
Всички разработки ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде отпечатан по-късно тази година. Към организаторите, в лицето на САИМО, Катедра „Международни отношения“ и Студентски съвет при УНСС бяха изказани благодарности от страна на участниците, които приветстваха и насърчиха ръководството на университета и на САИМО за бъдещо коопериране и реализация на събития с подобен формат.

Comments are closed.