Студентски дебат на тема: ,,Европейска сигурност и идентичност“

На 29-и ноември 2017 се проведе Студентски дебат в сградата на УНСС. Модератори на събитието бяха доц. д-р Пламен Ралчев, заместник-ръководител на катедра „Международни отношения“ и Йордан Божилов, председател на „Софийски форум за сигурност“. Темата на дебата беше „Европейска сигурност и идентичнос24296596_1697187253654142_5546209724929908935_nт“. Участващите попълниха и анкети подготвени от доц. д-р Ралчев, които да послужат за по – задълбочени размишления върху засегнатите въпроси: Рискът обединява или разделя обществото? Къде са разликите между национална и европейска идентичност? Образованието определящ фактор ли е? И още много други.

Модераторите подтикната към активно участие присъстващите, защото тези, които са наблюдатели са също и потърпевши, а тези, които участват активно, биха  допринесли за промяната, която всеки „европеец“ мечтае да види.

Comments are closed.