Студентски Модел ООН „Кризата във Венецуела 2.0: Нови хоризонти и възстановяване на политическата стабилност“

Студентска асоциация за изследване на международните отношения и Дружество за ООН в България Ви канят да участвате в студентския Модел ООН "Кризата във Венецуела 2.0: Нови хоризонти и възстановяване на политическата стабилност".

📌 Събитието ще се проведе на 3-4 декември в зала "Научни съвети", УНСС.

📅 Първото издание на съвместния модел за кризата във Венецуела се проведе през април 2019 г.

🔍 Политическата и икономическата ситуация се промени коренно не само във Венецуела - не остана държава, незасегната от световните събития от 2020-та година насам

ℹ️ Модел ООН "Кризата във Венецуела: 2.0" ще позволи на участниците да проследят развитието на ситуацията във Венецуела до актуалното й състояние, да придобият практически умения в сферата на дебатиране, изготвяне на планове и стратегии за възстановяване и анализиране на различните аспекти на последиците от многопластови кризисни ситуации.

👥 Настоящата симулация ще бъде на заседание на Съвета за сигурност на ООН – органът, който съблюдава поддържането на международния мир и сигурност. Всеки от участниците ще влезе в ролята на дипломат, представляващ делегация на държава член на ООН, чиято задача е да защити нейната официална позиция и да води преговори от нейно име в рамките на обсъждания дневен ред.

📝 Кандидатствай тук: https://docs.google.com/forms/d/1-wxGHhyZ3tg78QX_l00qYQD9wRN7lY92s-GhCOeLwIs/viewform?fbclid=IwAR0gTttSedgloOUPE2lS5YCtSnFeulndN26t4zA6z8i5efa5_qQMeXWiNMk&edit_requested=true

⏳ Срок за кандидатстване – 27 ноември

🔹 Одобрените участници ще получат информация за разпределението и наръчник за подготовка до 28.11 https://facebook.com/events/s/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2/1521146118348956/

Comments are closed.