„Турция – вечният кандидат за членство в ЕС“

На 20 декември, в онлайн платформата Zoom, се проведе събитието с гост-лектор Мариян Карагьозов на тема: "Турция - вечният кандидат за членство в ЕС".

🌐 Кратко откри и приветства гостите в Zoom, настоящия председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), Йоана Стамболийска.

Думата имаше и нашия гост-лектор за няколко встъпителни думи, след което представи презентация по темата. По време на презентацията си, Мариян засегна изключително важни теми и периоди в развитието на Република Турция, които са оказали и продължават да отказват ключово значение за отношението между Турция и Европейския съюз.

🔍 Накрая имаше време за въпроси, като бяха зададени интересни и любопитни и се получи добра дискусия с участниците.

Comments are closed.