Уоркшоп „Равенство между половете“

Първото събитие на САИМО за новата 2013 година се  проведе на 29 януари.  То беше под формата на ролеви уъркшоп на тема ‘‘Равенството между половете‘‘, част от проекта “Let Women In (WomIN)”. Неговата цел бе да направи паралел между ролята на жените, в частност тези на ръководни позиции, в три различни общества: нова страна членка на ЕС (България), държава кандидат за членство (Турция) и териториално-административна единица, непризната от международната общност (Нагорни Карабах / Република Арцах). Гост-лекторът бе Онур Тахмаз от Турция - участник в програма за сътрудничество между млади НПО лидери от Черноморския регион – Black Sea NGO Fellowship, ръководена от Civil Society Development Foundation (Bucharest, Romania). Той представи по интересен начин темата под формата на игра, имаща за цел да покаже, че човешките качества, позитивни или негативни според нашите оценки, са присъщи за всеки човек, независимо от пола му. Дискусията продължи с личните впечатления на лектора от конфликта в Нагорни Карабах и ситуацията там в момента.

Comments are closed.