Участие на САИМО в конференция на тема „Демокрация и човешки права по време на криза – приносът на младите хора в Европа“ в Берлин

🌐 В периода 30.11 - 02.12 в Берлин, Германия, Диан Генов - председател на САИМО, и Александра Гайтанджиева - член на Управителния съвет, в качеството си на членове на работна група "Международно сътрудничество" на Национален младежки форум, взеха участие в конференция на немската делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (PACE) на тема "Демокрация и човешки права по време на криза - приносът на младите хора в Европа". Конференция бе организирана от Германския федерален младежки съвет.

👥 Участие взеха над 60 участници от повече от 25 страни-членки на Съвета на Европа.

💬 По време на събитието участниците имаха възможността да разговарят с представители на немската делегация на PACE и представители от различните структури на Съвета на Европа.

💡 След дискусията, присъстващите бяха разделени в работни групи по три основни теми:

🔹 Здравни кризи (където участие взе Александра Гайтанджиева);

🔹 Война и военни конфликти (където участие взе Диан Генов);

🔹 Смаляващи се граждански пространства.

📝 На базата на трите работни групи, в края на конференцията бе създадена финална декларация, която включваше препоръки към немските институции и структурите на Съвета на Европа, за това по какъв начин може да се подходи към справянето с дадените проблеми.

🙌 Изразяваме своята благодарност към Германския федерален младежки съвет за поканата и към екипа на Национален младежки форум за дадената възможност.

Comments are closed.