Участие на САИМО в Младежка седмица „Демокрация сега“

📇От 27.06. до 02.07. 2022г. в Страсбург се състоя една от най-мащабните инициативи на Съвета на Европа - младежката седмица под наслов „Демокрация сега“. Поводът бе 50-тата годишнина от основаването на Европейския младежки център в Страсбург и Европейската младежка фондация на Съвета на Европа. В него участваха над 400 млади хора от държавите-членки на Съвета на Европа, които в продължение на 5 дни обсъждаха съвременните предизвикателства пред демократичните принципи и отражението им върху живота на младежите.

🌐 На този авторитетен младежки форум САИМО бе представена от своя председател Диан Генов и Гергана Геранова - член на Контролния съвет на Асоциацията както и ръководител на работна група „Международно сътрудничество“ към НМФ.

👥Двамата ни представители обмениха опит, мнения и идеи за актуалните младежки политики, проекти и инициативи на присъстващите на срещата организации. Те взеха активно участие и в обсъждането и формулирането на конкретни препоръки към Съвета на Европа относно бъдещите политики и програми, които младите хора се стремят да реализират в Европа.

🎯На 30 юни 2022г. Диан Генов и Гергана Геранова заедно с другите български делегати на форума бяха поканени на специална среща с посланик Мария Спасова, постоянен представител на Република България към Съвета на Европа.

🔷На срещата присъства и Силвия Иванова, представител на Европейската младежка фондация на Съвета на Европа.

🔷По време на разговора с посланик Спасова и г-жа Иванова бяха обсъдени дейностите на Съвета на Европа за отстояване на принципите на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона във всички страни членки на ЕС, както и работата на Постоянното представителство на България в Съвета на Европа.

🔹Линк към статията: https://www.mfa.bg/embassies/francepr/news/34450

🌐Представителите на САИМО запознаха своите колеги и връстници с дейността, целите и задачите на Асоциацията и осъществиха много полезни контакти със сродни организации.

💎Участието на нашите представители в инициативата на Съвета на Европа „Демокрация сега“ бе изключително полезно и ползотворно.

💎САИМО изказва своята искрена благодарност към Национален младежки форум, Министерство на младежта и спорта и Съвета на Европа, които направиха възможно участието ни във форума.

Comments are closed.