Участие на САИМО в Национална среща „Младежка работа от А-Я“

📌 В периода от 15-ти до 19-ти юни в гр. Перник се проведе ежегодната национална среща „Младежка работа от А-Я“.

🌐 Студентската асоциация за изследване на международните отношения, в ролята си на активен, редовен член на НМФ, взе участие в нея, представлявана от председателя си Диан Генов и члена на Управителния съвет Александра Гайтанджиева.

👥 Те се включиха в дискусиите, обсъжданията, лекциите и работните екипи, които допринесоха за създаването на общ политически документ с препоръки както към националните и местни институции, така и към младежките организации в страната.

🤝 В последния, заключителен етап на срещата, по време на Националното младежко изложение, презентираха пред всички участници дейността, задачите, ролята и дългосрочните цели на САИМО. Акцент в презентацията им бе ползата за студентите от участието им в организацията и ценният практически опит, който получават при работата си в нея.

🎯 По този начин САИМО защити една от основните си цели, а именно осигуряване на ново, различно поле за изява на младите международници, които ще продължат да развиват Асоциацията, а в бъдеще ще бъдат управниците, които ще вземат участие във формирането на външната политика и дипломацията на държавата.

🙏 Благодарим на организаторите за предоставената възможност да обменим опит, идеи и гледни точки с българската младежка общност от всички краища на страната.

Comments are closed.