Членове на САИМО с участие в „Младежка академия 2012“

Проектът ‘’Младежка академия 2012’, организиран от Национален младежки форум (НМФ) приключи своя първи етап, провел се в период 23 - 5 август в с.Атия, Созопол. Екипът на САИМО, който взе активно участие в първия клас на Академията за млади лидери, бе одобрен във втория й етап след строга селекция на участниците. Целта на академията е да се създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател на общетвено значимите процеси. Всички дейностти в клас 1 на академията бяха насочени към активизирането и създаването на умения за лидерство и гражданска активност. Участниците бяха провокирани да разсъждават, да обогатяват знанията си върху проблеми като демократични ценности, младежки политики, синдикализъм, водене на толерантен дебат. Вторият клас на академията ще се проведе в периода 5-8 октомври в Боровец. Той ще бъде насочен към развитие на специфични умения за водене на кампании и организиране на мероприятия на местно ниво. Участниците ще бъдат разделени на групи, в които съвместно с обучители - специалисти по PR, мениджмънт, организиране на събития и кампании, ще подготвят организацията на събитие. За финал ще се организира общо събитие от групите, свързано с Европейската програма ‘’Младежта в действие’’, постиженията й през годините, както и важността на програмите за финансиране на младежки проекти и дейности.   Успешно завършилите втори клас ще получат сертификати, удостоверяващи придобитите организационни умения и компетенции в хода на академията.   Екипът на САИМО желае успех на всички участници!

Comments are closed.