25 студенти взеха участие в дискусията „Разширяването на Европейския съюз: За и Против“

САИМО и евродепутатът г-жа Надежда Нейнски организираха  дискусия, в която участие взеха студенти от УНСС и други университети. В началото на събитието, освен г-жа Нейнски, приветствия към присъстващите отправиха проф. Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика", както и проф. Динко Динков, председател на БЕКСА. Председателят на САИМО Александър Иванов откри дискусията в ролята си на модератор, а изказаните впоследствие различни позиции предизвикаха интересен дебат, в който участие успяха да вземат всички 25 дискутанти. Дискусията бе проследена с интерес от всички присъстващи в конферентната зала, така и от гостите, които едва се стърпяха да не се намесят до самия край, когато и те споделиха своите позиции по темата. „Точно сега, в този труден за ЕС период, е най-необходимо неговото разширяване”, обобщи г-жа Нейнски. Журито в състав г-жа Надежда Нейнски и проф. Динко Динков награди с грамоти 11-те най-добре представили се в дискусията студенти, които ще посетят Европейския парламент в Брюксел през септември, където ще имат възможността да се запознаят отблизо с работата на една от институциите на Съюза.

Comments are closed.