Mладежка конференция ,,Климатичните промени и сигурността- гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата’’

122179182_3634915939881254_2769199338339485911_o На 19-20 октомври, 2020 г. в Централния военен клуб в София се проведе младежка конференция на тема ,,Климатичните промени и сигурността- гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата’’, в която САИМО имаше удоволствието да бъде съорганизатор съвместно със Софийски форум за сигурност. Срещата бе изключително полезна за участниците, тъй като те имаха възможност да научат повече за климата и климатичните промени и политиките в тази сфера, а също и да узнаят как те самите биха могли да повлияят върху решенията, отнасящи се до климата. Конференцията бе открита от Йордан Божилов, председател на Софийски форум за сигурност, проф. Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, Петко Кънев, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, и Стиляна Ташева, член на Софийски форум за сигурност, която представи резултатите от проучване за познанията и нагласите в областта на климатичните промени. Включи се и посланикът на Федерална република Германия Н. Пр. Кристоф Айххорн, който направи изключително интересно изложение по темата за климатичните промени, засягайки ключови въпроси. 122514981_3634916356547879_5675467959604167268_o Гост-лектори бяха проф. Георги Рачев, водещ експерт-климатолог, подполковник Светозар Босилков, експерт в Центъра за компетенции на НАТО по управление на кризи, и Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“, WWF България. Вторият ден от конференцията бе открит с дискусионен панел, в който участие взеха Христо Гаджев - народен представител, зам.-председател на Комисията по външна политика и член на Комисията по отбрана на Народното събрание, Боряна Каменова - директор на дирекция ,,Политика по изменение на климата’’, Министерство на околната среда и водите, и Милена Андреева- директор на дирекция ,,Младежки политики’’ , Министерство на младежта и спорта Останалите гост-лектори през втория ден бяха проф. д-р Виолета Божанова- заместник-председател на Селскостопанската академия, г-жа Теодора Полимерова- директор на дирекция ,,Климат, енергия и въздух”, Столична община, доц. Тери Врабчева - Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването, Лъчезара Стоева - началник на отдел, Министерство на външните работи, и старши комисар Александър Джартов - директор на дирекция ,,Държавен контрол и превантивна дейност” в главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението”, Министерство на вътрешните работи.   По време на конференцията се проведе симулационна игра, в която участниците бяха разделени по отбори. Тяхната задача бе да предложат идеи за справян122372955_3634906626548852_4311213848903835929_oе с климатичните промени, като всяка група влезе в ролята на различна институция-член на Националния експертен съвет по изменение на климата. По време на конференцията се обсъди и пакета с препоръки за справяне с различни проблеми в областта на климата и околната среда, който да бъде представен пред държавните институции. И през двата дни, в които се проведе събитието, участието на младите хора бе активно и те задаваха своите въпроси, които възбуждат интереса им. В края на конференцията се раздадоха YOUTPASS сертификати за активното участие на участниците.

Comments are closed.