Mладежка конференция „Членството на България в Европейския съюз – Минало и Бъдеще“

🇪🇺 На 21 април 2023 г. в Дом на Европа се проведе Младежка конференция "Членството на България в Европейския съюз - Минало и Бъдеще", организирана от САИМО, съвместно с Фондация Фридрих Еберт и Национален младежки форум.

💡 Конференцията имаше за цел да повиши осведомеността относно постиженията на Република България след приемането ѝ за член на Европейския съюз, да се разгледат предстоящите процеси и бъдещите предизвикателства на европейско ниво и тяхното въздействие върху българското обществото в рамките на членството на Република България в ЕС и да се изготвят препоръки към вземащите решения за справяне с бъдещите предизвикателства с фокус върху външна политика и политика за сигурност, околна среда и енергетика, и търговия и икономика.

👥 Участие взеха д-р Соломон Паси - министър на външните работи на България (2001 - 2005 г.), Борислав Сандов - вицепремиер и министър на околната среда и водите (2021 - 2022 г.), Цветелина Пенкова - евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и Румяна Камберска - директор на отдел “Обща политика за сигурност и отбрана”, МВнР. Модератор на събитието беше доц. д-р Бойко Вълчев – преподавател в катедра “Международни отношения” към УНСС.

💬 В откриването на събитието участие взе и Велислава Петрова - заместник-министър на външните работи. “Освен трудностите и предизвикателствата, които предстоят пред ЕС, имаме всички предпоставки да бъдем държава, която да има важна роля не само в съюза, а и от регионална гледна точка”, коментира тя.

🔎 Преди да се премине към дискусионната част бяха представени резултатите от Проучване за нагласите на младите хора в България към Европейския съюз.

🧩 Дискусията се проведе на две части - първата бе посветена на миналото на България в Съюза и постиженията ѝ 2007 г. наса, а втората – на перспективите и предизвикателствата пред бъдещето на България в ЕС.

💭 Д-р Соломон Паси направи ретроспекция за влизането на България в ЕС и сравни нейните международни позиции преди и след. Той подчерта важността на процесите и преговорите по приемането на страната в Европейския съюз за цялостното ѝ демократично развитие.

💭 По темата за околната среда и енергетиката Борислав Сандов отбеляза, че тя е от глобално значение, а ЕС е един от най-прогресивните в тази сфера. В “България темата за околната среда е част от нашия ген. Теми, свързани с околната среда могат да предизвикат обществена реакция”, коментира той.

💭 Евродепутатът Цветелина Пенкова наблегна на икономическите перспективи и предизвикателства пред България в европейски план, като припомни, че България, спрямо договорите, които подписва за присъединяването си към ЕС, се съгласява да стане част от еврозоната. “Бидейки част от еврозоната ние завършваме голяма част от пътя към европейската ни интеграция. Това означава повече доверие и сигурност от гледна точка на чуждестранни инвестиции”, отбеляза тя.

💭 Румяна Камберска подчерта стратегическото значение на Западните Балкани за България, които бяха и основен приоритет на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. Тя определи като особен напредък даването на статут на кандидат-членки на Молдова, Украйна и Босна и Херцеговина, и коментира възможността за България да заеме ключова роля в евроинтеграцията на тези страни.

💡 След края на дискусионната част последваха работилници, които бяха фасилитирани от звено “Обучители” на Национален младежки форум. В рамките на два часа фасилитаторите помогнаха на публиката да създаде идеи за препоръки към вземащите решения за справяне с предизвикателствата на европейско ниво. Препоръките касаеха както вземащите решения на национално, така и на европейски ниво, и предизвикаха полезна дискусия между участниците.

📌 Благодарим на участниците, които се включиха, както и на публиката, която изрази своето мнение и препоръки към вземащите решения.

📌 Благодарим също и на Емануил Трейман за прекрасните кадри.

Може да прочетете и отразяването на БТА тук: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/national-news/444494-badeshteto-na-evropeyskiya-sayuz-i-perspektivite-pred-balgariya-obsadiha-ekspert?fbclid=IwAR3opkPJgnjTlS8-sqH4EswKZIWoJ_wdUPssMOT0SOwVHgUvLZ6eJwvfvIU

Comments are closed.